DISCLAIMER BEDRIJVENPARK EVERDENBERG OOST

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Hoewel Roozen van Hoppe, Gemeente Oosterhout en SpotCompanion Vastgoedmarketing de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben samengesteld, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Roozen van Hoppe, Gemeente Oosterhout en SpotCompanion kunnen evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Zij zal zich inspannen om eventuele storingen zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Roozen van Hoppe, Gemeente Oosterhout en SpotCompanion zijn niet aansprakelijkheid voor eventuele schade die bezoekers of derden lijden als gevolg van het gebruik van (en de informatie die wordt vermeld op) deze website en evenmin als gevolg van onverhoopte storingen in het gebruik van deze website.

ONLINE PRIVACYVERKLARING

We respecteren privacy en zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. We zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy vertrouwelijk te behandelen en te beschermen. Onze principiële richtlijnen zijn eenvoudig. Middels deze Online Privacyverklaring laten we u weten welke gegevens we verzamelen en waarom we gegevens verzamelen en de keuzes die hierin tot uw beschikking staan. We beschermen uw gegevens zo goed als we kunnen. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen dat ook in de toekomst niet doen. 

Deze Online Privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Bedrijvenpark Everdenberg Oost (en de betrokken partijen, zijnde Roozen van Hoppe *, Gemeente Oosterhout en SpotCompanion). U dient zich ervan bewust te zijn dat Bedrijvenpark Everdenberg Oost niet verantwoordelijk is voor de (Online) Privacyverklaring van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van de diensten van Bedrijvenpark Everdenberg Oost geeft u aan het privacy beleid te accepteren.  

Het doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Online Privacyverklaring, of de door u met de Bedrijvenpark Everdenberg Oost gesloten overeenkomst(en), tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Delen van uw gegevens aan derden

Uw informatie wordt niet met derden gedeeld mits anders is aangegeven in deze Online Privacyverklaring, of als dat voortkomend uit de met u gesloten overeenkomst(en). In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Inzage in onze keuzes voor persoonsgegevens


Wij bieden alle personen waarvan wij gegevens verzamelen de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dit moment aan ons is verstrekt.

Gebruik van persoonsgegevens bij onze diensten

Wanneer u gebruik maakt van een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst of overeenkomst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Bedrijvenpark Everdenberg Oost of die van een (gerenommeerde) derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Afhandeling van uw transactieaanvragen


Als u iets bij ons aanvraagt, bijvoorbeeld een product of service, bepaald marketingmateriaal, of dat contact met u wordt opgenomen, dan gebruiken we de informatie die u verstrekt voor het afhandelen van uw aanvraag. Om dit mogelijk te maken, kan het zijn dat we gegevens uitwisselen met anderen die betrokken zijn bij de afhandeling, bijvoorbeeld business partners van Bedrijvenpark Everdenberg Oost, financiële instellingen, transport- en postbedrijven, of overheidsinstanties. In verband met een transactie kunnen we ook contact met u opnemen in het kader van klantentevredenheidsonderzoek of marktonderzoek. 

Het bieden van ondersteuning

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken ter ondersteuning van de producten en diensten die u van ons hebt afgenomen. Zo kunnen we u bijvoorbeeld informeren over gebruik en/of onderhoud van een bepaald product.

Marketing

Net als de informatie die we indirect over u hebben verzameld, kan de door u aan ons verstrekte informatie door ons worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Voordat we dat echter doen, stellen we u in de gelegenheid om aan te geven of uw informatie op deze manier mag worden gebruikt. U kunt op elk gewenst moment kenbaar maken dat u geen marketingmateriaal meer van ons wenst te ontvangen. Volg daartoe de uitschrijvingsinstructies die zijn opgenomen in de betreffende e-mails die u van ons ontvangt of neem rechtstreeks contact met ons op. 

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Bedrijvenpark Everdenberg Oost of die van een (gerenommeerde)  derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie

Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. Bedrijvenpark Everdenberg Oost implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. 

Bewaar termijn van uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw registratiegegevens zo lang of voor zover nodig om u diensten te verlenen. Indien u ons wilt verzoeken uw registratiegegevens niet meer te gebruiken om u diensten te verlenen, kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen hierbij het wettelijk kader van de administratieve bewaarplicht wel in acht houden.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. 

Veranderingen

Deze Online Privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden bij de diensten van Bedrijvenpark Everdenberg Oost. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van diensten, kunnen leiden tot wijzigingen in deze Online Privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Online Privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan deze Online Privacyverklaring voldoen. Als u vragen heeft over deze Online Privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen:

Roozen van Hoppe Groep
Wilhelminadijk 7
5089 NT Haghorst
0135046730
info@roozenvanhoppe.nl 

* Roozen van Hoppe Groep betreft (niet limitatief): Roozen van Hoppe Facilitair B.V., Roozen van Hoppe Bouw en Ontwikkeling B.V., Roozen van Hoppe Industrievloeren B.V., Roozen van Hoppe Dak en Gevel B.V., Roozen van Hoppe Interieurbouw B.V., Aannemersbedrijf A.M.J. op’t hoog en Zn B.V., Betoncentrale De Hilver B.V., De Hilver Bouwmaterialenhandel B.V., Truck Safe NL B.V., Excon Betonelementen B.V., Everdenberg Oost C.V. en Roozen Personeelsdiensten B.V.

De vestigingsmogelijkheden

Wij kijken graag, op basis van jouw behoeften, mee naar de diverse mogelijkheden voor jouw onderneming.

De contactpersonen

Gwen van Mook - Gemeente Oosterhout
Claudi Roefs - Roozen van Hoppe
E: info@everdenbergoost.nl

Ook voor algemene vragen kun je terecht bij info@everdenbergoost.nl of bel naar 14 0162.Bedrijvenpark Everdenberg Oost

Everdenberg Oost is een strategisch gelegen bedrijvenpark in Oosterhout NB. Een inspirerende werkomgeving waar je jouw kantoor- of bedrijfsruimte naar wens kan laten ontwikkelen.

>    Welkom>    Bedrijvenpark>    Locatie>    Beschikbaar>    Voorzieningen>    Impressies>    Contact