NIEUW BEDRIJVENPARK, MAXIMALE FLEXIBILITEIT

Everdenberg Oost is een nieuw bedrijvenpark dat ontwikkeld wordt ten oosten van het bestaande bedrijventerrein Everdenberg.

Het duurzame bedrijventerrein is circa 20 hectare groot en zal ruimte bieden voor zowel grootschalige als kleinschalige bedrijven in verschillende milieucategorieën. Het bedrijventerrein gaat ook enkele woon-werkkavels bevatten. 

Opzet bedrijvenpark

Op het bedrijvenpark is er ruimte voor zowel grootschalige als kleinschalige ondernemingen. De stedenbouwkundige opzet van bedrijvenpark Everdenberg Oost is niet uitgegaan van gedetailleerde verkaveling.

Er zijn slechts kaders op hoofdlijnen gegeven waarbinnen Everdenberg Oost kan worden ontwikkeld.

Twee zones, voor groot en klein

Het bedrijventerrein is opgedeeld in twee zones, de noordzijde en de zuidzijde. De percelen aan de noordzijde hebben een maximale grote van 5 hectare en een maximale hoogte van 12 meter. Aan de zuidzijde is de perceelgrootte eveneens 5 hectare, maar is er een maximale bouwhoogte van 16 meter toegestaan. 

De bouwpercelen dienen voor minimaal 30% en mogen tot maximaal 80% worden bebouwd. Hiermee wordt duurzaam ruimtegebruik gestimuleerd. Op het bedrijventerrein zijn bedrijven tot maximaal milieucategorie 3.2 toelaatbaar.

Woon-werkkavels in groene zone

De woon-werkkavels bevinden zich in de groene zone van bedrijvenpark Everdenberg Oost en worden individueel ontsloten vanaf de Heikantsestraat. In de zone van de woon-werkkavels kunnen 2 nieuwe woon-werklocaties worden gerealiseerd, waar ten hoogte 6 nieuwe bedrijfskavels mogen worden gevestigd.

De bedrijfsbebouwing van de nieuwe woon-werkkavels is kleiner en past in de omgeving en zal daarom moeten aansluiten op de bestaande bebouwing. De woonbebouwing zal aan de Heikantsestraat moeten worden gesitueerd met daarachter (of gekoppeld) één of meer bouwvolumes ten behoeve van de werkruimten.

De vestigingsmogelijkheden

Wij kijken graag, op basis van jouw behoeften, mee naar de diverse mogelijkheden voor jouw onderneming.

De contactpersonen

Gwen van Mook - Gemeente Oosterhout
Claudi Roefs - Roozen van Hoppe
E: info@everdenbergoost.nl

Ook voor algemene vragen kun je terecht bij info@everdenbergoost.nl of bel naar 14 0162.Bedrijvenpark Everdenberg Oost

Everdenberg Oost is een strategisch gelegen bedrijvenpark in Oosterhout NB. Een inspirerende werkomgeving waar je jouw kantoor- of bedrijfsruimte naar wens kan laten ontwikkelen.

>    Welkom>    Bedrijvenpark>    Locatie>    Beschikbaar>    Voorzieningen>    Impressies>    Contact