Duurzaam ondernemen op bedrijvenpark Everdenberg Oost

Duurzaamheid vormt een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Everdenberg Oost. Naast de eisen die door het bedrijvenpark Everdenberg Oost worden gesteld, worden ook extra duurzaamheidsambities gestimuleerd. Zo wordt het terrein duurzaam ingericht en wordt er van de bedrijven, die zich hier gaan vestigen, verwacht dat zij zich inzetten op duurzame concepten.

De maatregelen voor duurzaamheid op het bedrijvenpark zijn onderverdeeld in parkniveau en kavelniveau. 

Duurzaamheid op parkniveau

LED-verlichting

Het openbare gebied wordt volledig voorzien van LED-verlichting, waarmee een energiebesparing van 70% of meer bereikt kan worden ten opzichte van conventionele verlichtingssystemen.

Waterbergingen

Voor de noodzakelijke waterberging die volgt uit het verharden van het bedrijventerrein zijn retenties ingericht om het water op te vangen. Doordat (een deel van het) regenwater niet naar het openbare riool afvoert, ontstaat in het openbare gebied meer ruimte om extreme buien te verwerken en ongewenste regenwateroverlast te voorkomen.

Openbare laadpalen

Het bedrijvenpark heeft de ambitie om de openbare laadpalen te voorzien van duurzame energieopwekking. Hiervoor zijn binnen de gemeente Oosterhout initiatieven voor ‘stadse windmolens’. Het bedrijvenpark Everdenberg Oost is aan het onderzoeken of een locatie van circa 100 m2 beschikbaar gesteld kan worden.

Duurzaamheid op kavelniveau

Gasloos bedrijvenpark

Er wordt geen gasnetwerk op het bedrijvenpark aangelegd. Van de ondernemingen en hun processen wordt verwacht dat deze gasloos functioneren.

Zonnepanelen

Ondernemers zijn verplicht om de dakconstructie geschikt te maken voor zonnepanelen zodat deze direct of op een later moment eenvoudig geplaatst kunnen worden.

ISO 14001 gecertificeerde aannemer

Nieuwbouw op het bedrijvenpark mag enkel gerealiseerd worden door een ISO 14001 gecertificeerde aannemer. Dit certificaat waarborgt dat de aannemer op een duurzame wijze te werk gaat.

Opwekken energie

Het bedrijvenpark wil stimuleren dat bedrijven zelf energie gaan opwekken, deels wordt dit gerealiseerd door een aantal voorwaarden welke op het bedrijventerrein gelden. Zo is het bedrijvenpark gasloos, is het gebruik van een  ISO 14001 gecertificeerde aannemer verplicht en worden er waterbergingen gerealiseerd.

Elektrische vervoersmiddelen

De bedrijven die zich vestigen op het bedrijvenpark zullen worden geïnformeerd en geënthousiasmeerd over het gebruik van elektrische vervoersmiddelen. Daarbij hoort ook de aanleg van laadpalen voor fietsen en auto's.

Circulair bedrijvenpark

Het bedrijvenpark wil ondernemingen stimuleren om na te denken over een circulair bedrijvenpark waarbij het afval van het ene bedrijf de grondstof voor een ander bedrijf kan zijn.

Waterbergingen

De woon-werkkavels aan de noordzijde dienen het regenwater dat op de bebouwing en perceel valt zelf oppervlakkig (bovengronds) af te voeren richting de waterberging gelegen aan de noordzijde. Dit geldt niet voor de zuidelijke gelegen kavel van de meest oostelijk gelegen dubbele kavel.

De vestigingsmogelijkheden

Wij kijken graag, op basis van jouw behoeften, mee naar de diverse mogelijkheden voor jouw onderneming.

De contactpersonen

Gwen van Mook - Gemeente Oosterhout
Claudi Roefs - Roozen van Hoppe
E: info@everdenbergoost.nl

Ook voor algemene vragen kun je terecht bij info@everdenbergoost.nl of bel naar 14 0162.Bedrijvenpark Everdenberg Oost

Everdenberg Oost is een strategisch gelegen bedrijvenpark in Oosterhout NB. Een inspirerende werkomgeving waar je jouw kantoor- of bedrijfsruimte naar wens kan laten ontwikkelen.

>    Welkom>    Bedrijvenpark>    Locatie>    Beschikbaar>    Voorzieningen>    Impressies>    Contact